CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

SẢN PHẨM THẺ BẢO HÀNH WARANTLY CARD – BẢO HÀNH NHÀ SẢN XUẤT 1 NĂM

Ulike Việt Nam hỗ trợ khách hàng về phần tư vấn trọn đời, hỗ trợ chuyển sản phẩm về Hàn Quốc khi cần.

Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, lỗi do Nhà Sản Xuất

Thông tin bảo hành